Historia PB Katowice S.A.

Nasze Przedsiębiorstwo powstało w 1950r. Początkowo działało pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego / PBPW /. Prowadziło wówczas roboty budowlano - montażowe dla resortu górnictwa i energetyki. Realizowane roboty budowlane związane były przede wszystkim z budową nowych, rozbudową lub modernizacją kopalń węgla kamiennego, zakładów górniczych i energetycznych. Dużą część realizowanych zadań stanowiły również obiekty użyteczności publicznej, także szpitale, ośrodki leczniczo - zapobiegawcze, hotele pracownicze, budynki mieszkalne.
 
Do stycznia 1992r. PBPW było przedsiębiorstwem państwowym. W wyniku zmian zachodzących w Polsce Przedsiębiorstwo z dniem 16.01.1992r. zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa i wpisane do rejestru handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego Spółka Akcyjna.
We wrześniu 1995r. firma została objęta Programem Powszechnej Prywatyzacji wchodząc w skład V NFI „Victoria” S.A. jako funduszu wiodącego. W dalszym ciągu 40% akcji Spółki pozostawało w dyspozycji Skarbu Państwa.
W dniu 28.12.1999r. pakiet 60% akcji Spółki należących do wszystkich NFI został sprzedany Mostostalowi Kraków S.A. Podczas ZWZA w dniu 5.04.2000r. zmieniona została nazwa Spółki na Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Spółka Akcyjna.
 
W kolejnych latach PB Katowice S.A stało się własnością firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe PROMOS Sp. z o.o. w Krakowie (2001r.), a następnie w maju 2002r. firmy BIPROMET S.A. W wyniku kolejnych zmian w latach 2002-2005 Spółka stała się firmą Grupy Kapitałowej BUDIMEX/DROMEX S.A. 
W listopadzie 2002r. Przedsiębiorstwo przeniosło swoją siedzibę do Chorzowa na  ul. Wieniawskiego 18 (poprzednio siedziba znajdowała się w Katowicach, ul. Powstańców 5).
 
Aktualnie Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. należy do Grupy BIPROMET S.A notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku.
Siedziba Zarządu i dyrekcji PB Katowice S.A. mieści się na II piętrze biurowca Biprometu S.A. w Katowicach, przy ul. Granicznej 29.
Zaplecze techniczno-magazynowe PB Katowice mieści się w dalszym ciągu w Chorzowie na      ul. Wieniawskiego 18.
Zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce krajowej na przestrzeni ostatnich lat spowodowały, że PB Katowice S.A. skoncentrowało swoją działalność na realizacji:
*      budownictwa mieszkalnego – m.in. Os. XXXV-lecia w Katowicach, budynek mieszkalny przy ul. Jesionowej w Katowicach, osiedle mieszkaniowe Panewniki-Kokociniec, budowa zespołu mieszkaniowego w Katowicach ul. Marcinkowskiego-Szeroka, osiedle Bulwary Rawy Etap I w Katowicach;
*      obiektów bankowych – m.in. Bank PKO – Oddział Dąbrowa Górnicza, Bank PKO – Oddział Siemianowice Śląskie, Bank BGŻ w Częstochowie, remont budynków banku BPH w Katowicach i Piszu;
*      kompleksów handlowych – Nowosam Roździeń, Kaufland Tychy;
*      ośrodków służby zdrowia – Szpital Górniczy na Ochojcu w Katowicach, hotel pielęgniarek przy Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju;
*      ośrodków oświaty – Szkoła podstawowa w Rudzie Śląskiej na osiedlu Mickiewicza, budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bieruniu, Szkoła Podstawowa 4-ciągowa na Osiedlu mieszkaniowym Panewniki–Kokociniec, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie Grodźcu;
*      dużych inwestycji związanych z ochroną środowiska – KWK Siersza – zakład odsiarczania, Elektrownia Jaworzno III – instalacja odsiarczania spalin, Elektrownia Łagisza – instalacja odsiarczania spalin, Elektrownia Jaworzno III S.A. – mechaniczna oczyszczalnia ścieków przemysłowo-deszczowych.
 
W ostatnich latach PB Katowice S.A. realizuje przede wszystkim budowy:
*      obiektów sportowych:
-     sale gimnastyczne - sala gimnastyczna wraz z infrastrukturą przy Zespole Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim; sala gimnastyczna z przedszkolem 4 oddziałowym przy Szkole Podstawowej w Świerklanach Górnych,
-     hale sportowe - Gimnazjum z małą halą sportową - os. Nad Sołą w Kętach; gimnazjum z halą sportową w Sośnicowicach,
-     baseny – kryta pływalnia w Jaworznie,
-     inne - remont i modernizacja lodowiska JANTOR w Katowicach; Regionalne Centrum Sportowe OSiR - modernizacja toru do jazdy szybkiej na lodzie oraz budowa lodowiska wewnątrz toru w Lubinie,
*      budynków mieszkalnych- budowa osiedla mieszkaniowego Giszowiec - Kasztany w Katowicach; budowa "pod klucz" 5 budynków mieszkalnych i 1 budynku mieszkalno - usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - os. Waryńskiego w Gliwicach; budowa budynku mieszkalno - komunalnego przy ul. Techników w Katowicach; wykonanie w stanie deweloperskim budynków w zabudowie szeregowej, tzw. „bliźniaki” typu X w ilości sztuk 4 i wolnostojące typu Y w ilości 4 sztuk oraz budynku mieszkalno-usługowego na „Osiedlu Zagajnik” w Katowicach przy ul. Fijewskiego,
*      dużych obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnegozwiązanego z napływem kapitału zagranicznego, jak również modernizacje i remonty takich obiektów - budowa nowej linii powlekania taśm w Mittal Steel Poland S.A. Oddział Świętochłowice; rozbudowa Zakładu ELGÓR+HANSEN Sp. z o.o. – Chorzów; wykonawstwo robót żelbetowych wieży gaśniczej baterii nr 5 oraz roboty żelbetowe - sortownia koksu w Koksowni "Przyjaźń" Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza; roboty budowlane w nowobudowanym Zakładzie Plastycznej Przeróbki Metali - "Kuźnia" Zdzieszowice; roboty budowlane (w tym ziemne i żelbetowe) jako wiodący wykonawca na inwestycji: „Budowa baterii koksowniczej systemu ubijanego wraz z obiektami przynależnymi w Koksowni „RADLIN", wykonanie fundamentów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Przedłużenie hali odlewniczej w Wydziale Stalowni (W35) Huty Batory Sp. z o.o.”,
*      supermarketów – roboty budowlane, w tym fundamentowe dla sieci TESCO w Rydułtowach oraz w Ustroniu.
 
Nasze Przedsiębiorstwo podąża za zmianami, jakie zachodzą na rynku usług budowlanych, stale podnosząc kwalifikacje załogi, stosując najnowsze materiały i technologie wykonawstwa robót.
 
Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług!
 
 
 

Projekt i wykonanie strony www - Marek Landowski - www.marlan.pl